Monday, March 07, 2011

Pagbati


Happy 80th birthday sa aking Lolo Tomas!