Friday, March 11, 2011

Paalala

  • Mga dating mag-aaral ng DS 127 noong nakaraan semestre - Pakitiyak na nabigyan ng kopya ng AVP ang inyong mga kinapanayam para tumupad sa naging kaisahan natin sa kanila.
  • DS 112 (TF) - Sa March 18 (Biyernes) ko gagraduhan ang lahat ng inyong pangkatang proyekto kaya inaasahan na sa araw ng ito o mas maaga pa ay matapos na ninyo ang lahat.
  • NSTP - Sa Biyernes (March 18) ang pasahan ng AVP. Wala ng palugit.