Saturday, March 19, 2011

Palugit


Hanggang ngayong umaga lamang ng Lunes ako tatanggap ng mga sumusunod na proyekto:
  • DS 100-A (progressive board game)
  • DS 100-B (progressive board game)
  • NSTP (AVP on urban issues)
  • DS 112 (e-mail interview)