Sunday, June 24, 2012

Tinimbang ka ngunit kulang (literal)


Laganap ang paggamit ng mga may dayang timbangan sa maraming palengke.  Kung ikukumpara ang bawat timbangan ng magkakatabi at nagsasabwatang mga tindahan sa pamilihan ay halos walang makikitang pagkakaiba sa timbang dahil pawang may mga daya. Kaso hindi lahat ng mga pamilihan ay may matatakbuhang timbangan ng bayan.  Kung mayroon man ay pawang heavy duty kaya hindi rumerehistro ng maayos at hindi rin mababasa ng malinaw ang mga magagaang timbang (hal. 1/4, 1/3).  Maliit na nga ang sahod ng mga anakdalita sa kabila ng nagmamahalang presyo ng mga bilihin ay madadaya pa.  Saklap!

Dapat ay maging mas maagap ang DTI katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pangunguna ng market administrator upang lansagin ang malawakang dayaan.  Dapat ding mas palakasin ang kilusan ng mga mamimili (consumer movement).  Dapat ding umiral ang ethical trade sa hanay ng mga negosyante.