Wednesday, November 07, 2012

random points

 • DS advising schedule: Monday (Simbulan), Tuesday (Ponsaran), Wednesday (Mesina), Thursday (Legaspi), Friday (Ponsaran)
 • Biruan ng magkaibigan (Babala: corny ito)
  X: Maingat ako sa files para hindi mawala.  Laging may back-up. Astiiiiiiig!
  John: A ganoon ba?
  X: May kopya ako sa desktop, USB, e-mail at may print-out pa. Lupeeeet 'no?
  John: E paano kung ikaw ang mawala?
 • "Every patient carries her or his own doctor inside." - Albert Scheweitzer
 • Mananawa kami tiyak sa pechay at mustasa.  Naparami ang naipunla ko. Sino ang may gusto?  Libre : )
 • SAKLAP! (Isko noon at ngayon)
  Noong araw:  Aabsent ba ako o hindi? (Mabigat na desisyon ang lumiban sa klase)
  Ngayon: Papasok ba ako o hindi?  (Kabaligtaran) 
 • Tagpo sa gate:
  Bantay:  Ooooops, nasaan po ang ID n'yo?
  Senior faculty: Halos 3 dekada na ako nagtuturo rito.  E ikaw ba ilang taon na bantay rito?
  Bantay: 3 buwan po.
  Senior faculty: E 'di ikaw pala ang dapat magpakita sa akin ng ID!
  Boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom!