Saturday, December 29, 2012

DS 112 (Dagli)

Sumulat ng dagli batay sa nakatakdang paksa.  Magsaliksik mabuti kung paano sumulat ng dagli at gayundin para sa nakatokang paksa.  Ibigay ang mga ito kay Bb. Sigue para maipasa niya ng kumpleto sa aking cubicle sa DSS sa Enero 4 (Biyernes).  Hindi tayo magkaklase sa Enero 2 (Miyerkules).  Ipaalam po sa iba.

Abrenica (casino capitalism)
Alcaide (chain migration)
Alejo (mutually assured destruction)
Arboneda (CNN effect)
Babat (name-and-shame campaigns)
Bagtas (pleasure periphery)
Baladad (Failed state index)
Balingit (fiscal cliff)
Buenaventura (nearshoring)
Bunao (paradox of thrift)
Dabalos (organic intellectuals)
Del Rosario (Westoxication)
Diestro (Genomics)
Doctor (Vietnam syndrome)
Garvida (defensive medicine)
Gavino (life expectancy in Japan)
Lucas (under-5 child mortality rate)
Macalalag ("male menstruation")
Malapad (Critical Area Studies)
Manalo (weighing parties)
Masesar (affirmative action)
Obleno (identity politics)
Orlanda (Buy Nothing Day)
Pilarta (Clean Clothes Campaign)
Raymundo (violence of development)
Renticruz (24-hour society)
K. Reyes (unwritten constitution)
R. Reyes (Seattle anti-globalization protesters in 1999)
Rumbaoa (political alienation)
Santos (compassion fatigue)
Sigue (stages of financial crisis)
Velasco (shareholder activism)
Villarin  (adult onset hearing loss in the Third world)
Yambao (Margaret Amper)
Yap (socially responsble investments)
Yu (aid weariness)