Wednesday, January 09, 2013

Mabuhay kayo! (updated and edited)

  • Pagpupugay kay Pat Somera para sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang thesis sa susunod na linggo.
  • Pasasalamat ka Fress Sagnip sa patuloy na pagbisita sa blog na ito at sa mungkahing paksa ukol sa "political non-existence of women".
  • Pagkilala kay Kim Peji para sa parangal na kanyang natanggap mula sa Philippine Commission for Women bilang Most Promising Employee.
  • Pasasalamat kay Charles Mateo para sa pagpapadala ng video clip ukol sa BoC in action at kuro-kuro ukol sa malaganap na narcopolitics sa bansa.
  • Pagpupugay sa hindi matatawarang pagganap nina Isaac Doctor at Mylin Buenaventura sa kanilang ensayo para sa isang political musical play ukol sa buhay at pakikibaka ni Prop. Maita Gomez (+) na binuo ng kanilang klase sa direksyon nina Kirsteen Alejo, Margie Sigue at Dr. Ed Villegas.  Itatanghal ito sa nalalapit na Linggo ng Agham Pamlipunan sa Pebrero.
  • Abangan din ang lektyur ni Dr. Ed Villegas ukol sa political economy of oil cartel and alternative policies sa Linggo ng Agham Panlipunan.