Tuesday, January 01, 2013

Makatarungang Pasko at Bagong Taon"Ang makatarungang Pasko at Bagong Taon ay yaong hindi lamang nagsisilbing pampakalimot sa mga problema ng lipunan kundi tunay na pagdiriwang ng pagtataguyod ng mga karapatan sa lupa, edukasyon, at kalusugan ng mamamayan.  Partikular sa mga estudyante, ito ay ang Pasko at Bagong Taon na walang pangamba kung may pang-enroll sa June.  At sa maraming iba pa, ito ay ang Pasko at Bagong Taon na hindi nasasamantala ng pagtaas ng presyo ng langis at 'di maayos na network services."

-JM Lanuza
IV Political Science
DS 123