Wednesday, March 13, 2013

Anunsyo

- DS100 A&B - Pumili ng dalawang kamag-aral sa kabilang seksyon na pagtatalakayan ng inyong flip chart.  Tiyakin din na makapagbigay sila sa akin ng feedback sa pamamagitan ng text.
- NSTP - Tiyaking maipasa bukas ang mga rekisito sa klase.  Samantala, sa Martes pa ang pasahan ng entrepreneurship brochure.
- DS 112 - Tiyaking mai-email ninyo kay Bb. Buenaventura ang inyong pinakahuling exhibit write up  at ang mga dagling may 3 puntos pataas para matipon.  Si Mr. Pilarta ang nakatokang mag-layout. Kasama sa pagsusulit sa susunod na sesyon ang industrialization and deindustrialization exhibit write up.
- DS 123 - Ipadala kay Bb. Pinlac  ang mga dagling may 3 puntos pataas para matipon.

Basahin din ang mga nakaraang post sa blog na ito para sa iba pang anunsyo.