Friday, March 22, 2013

Random points

- Ayon sa mga mag-aaral, uso raw ngayon ang (re)press(ed) conference.  Bakit kaya?
- Kris(is) sa media - pagpapalaganap ng kalabnawan, kasabawan at kababawan
- Isa pang nauusong termino ngayon - C(h)ancellor
- Spell pusong bato.  Clue: 3 syllables
- Para lang mairaos ang klase noong Huwebes, may mga propesor na naglunsad nito sa Oble garden, DSS pantry at iba pang espasyo.  Pagpupugay sa inyong apat.