Saturday, March 02, 2013

Mga tagubilin sa pagbuo ng panel discussion AVP

-Pumili ng tahimik, maayos at  malinis na lugar na pagdadausan.
-Magsaliksik mabuti para hindi sabaw ang talakayan.
-Gawing matatas ang pagbigkas at mag-ensayo mabuti.
-Gawing pormal at seryoso ang paraan ng pagtalakay.
-Tiyaking tama ang pagbaybay (spelling) at kapitalisasyon ng subtitle at text float.
-Tiyaking malinaw at sapat ang laki ng text sa subtitle at text float.
-Dapat ay katamtaman lamang ang bilis ng transisyon ng tala ng batis
at ng mga pasasalamatan sa dulo.
-Ipaliwanag ng mabuti ang kaisipan at huwag magpaligoy-ligoy.
-Tumutok sa paksa at magbigay ng angkop na mga halimbawa.
-Huwag maging tuod. Maging produktibong bahagi ng panel.
-Iwasang magkamali sa paggamit punctuation marks sa subtitle at text float.
-Huwag kabahan o sikaping huwag ito ipahalata.
-Magsuot ng pormal at umasta ng seryoso.
-Planuhin ang layout ng panel para hindi magkaharangan.
-Gamitin ng tama ang boses.
-Aralin mabuti ang paksa.
-Magsaliksik mabuti para makapagbahagi ng mga bagong kaalaman.
-Bumuo ng balangkas para maging maayos at lohikal ang daloy ng talakayan.
-Iwasan ang labis na pagsandig sa kodigo.
-Tiyaking tama ang paglalahad ng mga konsepto at kaisipan.
-Gumamit ng teoryang panlipunan na gagabay sa talakayan.
-Magbigay ng mga espisipikong halimbawa upang mas maging malinaw ang pagsasalarawan.
-Maging kritikal sa diskurso.
-Tiyaking tama ang mga konseptong ginagamit.
-Itala ang titulo at may akda ng mga libro at artikulong sinanggunian ng pananaliksik.
-Lagyan ng angkop na filename ang nabuong AVP.