Saturday, March 02, 2013

Tanong sa sarili...

Tanong:  Sa kabila ng lahat, bakit pinili mo ito at ginustong manatili?

Sagot:  Mga mag-aaral na puno ng potensyal na makapag-ambag sa panlipunang pagbabago saan mang larangan sila ipunla at yumabong...