Saturday, April 13, 2013

E-mail me your thoughts - jnponsaran@yahoo.com


Kawawa ang mga mag-aaral sa silid-aklatang may kakaunti lamang na koleksyong libro.
Kawawa rin naman ang maraming libro sa silid-aklatan na walang nagbabasa.
Umiiral ito sa mga pampubliko at pampribadong pamantasan.
Ano ang mas masahol?