Friday, April 12, 2013

Pagsasayang sa pampublikong pondo = structural violence

Maraming nasasayang na pondo ang gobyerno.

Halimbawa:
- Pasahod sa mga hindi naman talaga kailangang kawani.  Binigyan lamang sila ng posisyon bilang porma ng political accommodation.
- Batayang serbisyo para sa pinakanangangailangan pero ang nagpapasasa ay ang mga kaalyadong politikal o baseng politikal ng mga nakaluklok.
- Pagbili ng mga kagamitang may mababang kalidad
- Pagbabayad sa utang panlabas na hindi naman pinakinabangan ng mga mamamayan (illegitimate/odious debt).
- Magarbong selebrasyon, pagtitipon at pagbiyahe ng mga nasa poder sa kabila ng laganap na karalitaan
- Grand at petty corruption na laganap sa iba't ibang antas ng pamahalaan na nagpapatuloy sa kabila ng pagpostura ng administrasyong Aquino laban dito.