Monday, April 22, 2013

Random points

- Pagpupugay kina Mr. Deanon at Mr. J. Santiago sa pagiging FBC nila ngayong papasok na academic year.
- Ang mga binhing natipon sa NSTP ay ipapamahagi sa mga pook-rural sa probinsya ng Cavite at Rizal.
- Regular na bisitahin ang halalan.up.edu.ph
- Para makatipid, i-google at sundin ang "kurot principle".
- Sana ay maging matagumpay ang una kong pagtatangkang magluto ng paborito kong laing. Walang  kokontra.
- Magiging magaan ang susunod na semestre.  Manalig ka.
- Salamat sa mga patuloy na bumibisita sa Diwang Palaboy.
- Rayla/Elsa, belated happy birthday!