Monday, April 22, 2013

Random points


- Sa tindi ng temperatura, kaawa-awa ang mga nakababad sa init ng araw para maghanap-buhay. Kabilang sa kanila ang mga manininda at ang mga nasa sektor ng konstruksyon, transportasyon at agrikultura.
- Sa init ng temperatura, mas bulnerable ang mga pagkain na mabulok, matuyo, masira at mapanis agad. Maaksaya at mapanganib.
3rd juicing - malunggay, sayote, carrot, strawberry, orange, pipino, apple, lemon (Otso-otso)
- 'Saya mag-Zombie Tsunami. : )