Monday, April 08, 2013

Random points

- Tama ang sinabi ng isang nagmamalasakit na mamamayan.  Ang isang matapat at mahusay na halal ng bayan ay magtatalaga (appoint) rin ng kapwa niya matapat at mahusay.  Kaya huwag boboto ng tiwali at walang kasanayan sapagkat hatid nito ay sabwatang traditional politician at traditional bureaucrat (trapo-trabu).
- Mag-ingat sa mga bayarang kolumnista sa pahayagan at komentarista sa radyo't telebisyon. Wala silang kredibilidad at respeto sa kanilang propesyon  (ATM journalism).
- Comelec, naninilaw?