Monday, April 08, 2013

Tagpo sa umpukan...


Pedring: Bakit kaya laging orange juice ang inihahain sa hapag sa mga eksena ng telenovela?

Berto: Napakakolonyal! hihi