Sunday, April 28, 2013

Tagpo sa palengke

- Sa antok ng isang tindera, ginawa na niyang unan ang panindang tinapay.  Sakto - malambot at masarap (tulugan).
- Pinalilibutan ng patung-patong na tray ng itlog ang isang tindero habang nagpiprito para sa pananghalian ng ano pa nga ba - tira-tirang basag na itlog.  Tiyak, tinipid na naman ng amo ang badyet niya sa pagkain.
- Teka. Bakit nga ba tinawag na dirty ice cream ang pangmasang sorbetes ng Pinoy.  May dalawang teorya kung bakit.