Thursday, May 02, 2013

Random points

- Pagpupugay kay S.A.C.
- Taas-kamao para sa masikhay na paggampan nina Alex, MJ at Becca sa mga gawaing pag-oorganisa.
- Dapat nangunguna ang Pamantasan ng Pilipinas sa demokratikong pamamahala, hindi nasa laylayan.
- Hindi ko iboboto ang mga party list na mismong Presidente ang nag-eendorso.  Nangangahulugan kasi ito na hindi talaga sila marhinalisado. Period!
- Tatlong bagay na mahalagang taglayin ng mga mag-aaral - karakter, talino at disiplina