Tuesday, April 30, 2013

Cultural povertyMatanda: Tikman mo ito. (Iniabot ang guyabano)

Bata: Lasang Zesto po ito a. (Tinutukoy niya ang pamilyar sa kanyang Zesto Guyabano flavor)

Tama ang sinabi ng isang sosyolohista/sosyologo na darating ang panahon na ang kilalang prutas ng mga bata ay ang de-latang fruit cocktail na lamang...

Saklap!