Tuesday, April 30, 2013

Taas kamao para sa mga manggagawang malaon nang inalipin ng tubo at kapital


Kahilingan ng mga manggagawa:
Hanap-buhay, hindi hanap-patay
Living wage, hindi libing wage
at isang lipunang makatarungan at mapagpalaya...
Pagpupugay sa lahat ng mga anakpawis sa sakahan, pagawaan at sektor ng serbisyo!