Monday, April 29, 2013

Random points

- Sabi nila, dahil sa pagpupursige ay may mga rags to riches story.  Dahil naman sa kapabayaan (maaaring personal o panlipunan/istruktural) ay mayroon ding mga riches to rags story.
- Puna ng isang lider-manggagawa, ang kasalukuyang minimum wage sa bansa ay hindi living wage, kundi libing wage. Parang hanap-patay, hindi hanap-buhay.
- Ayon sa isang FB post ay nadadala ng pangalan at reputasyon ng isang eskwelahan ang mga mag-aaral at nagsipagtapos dito.  Pero ang isang kaugnay na tanong ay kung kaya rin ba talaga nating pangatawanan ang mga kaakibat na ekspektasyon mula sa pagiging mag-aaral o produkto ng eskwelahang ito. Wika nga ng isang propesor ko dati, "We should dignify UP and not the other way around."