Friday, May 10, 2013

Sana kayo rin : )


Narito po ang aking mga ibobotong kandidato:
Casino
Villanueva
Hagedorn
Poe
Legarda
Villar
Pimentel
Escudero
Cayetano
Magsaysay, Jun
Trillanes
Madrigal
at ang
KATRIBU Party list