Friday, May 10, 2013

Random points

Tama ang sabi ng mga political at advertising analyst. Hahantong sa pagka-uyam at pagkainis ang reaksyon ng publiko kung lalabis ang pag-ere ng mga political campaign ad, lalo na yung mga hindi sinsero at mapagmanipula ng kamalayan. #mga basurang umeere

- - -

"Tuwid na daan" daw pero ang mga inaalyadong lokal na politiko ay kapwa baluktot. Tila nakompromiso na ang "pamantayan" ng Team Hepatitis.

- - -

Sabwatang food industry at pharmaceutical industry para lumaganap ang diabetes? Alam na!