Friday, May 10, 2013

Random points

- Salamat Anna, Shobie at Ren sa pagbisita sa amin at sa pagbabahagi ng inyong mga buhay na karanasan sa Timog Katagalugan.
- Ang tentatibo kong tuturuan ngayong paparating na semestre ay 6 na seksyon sa Development Studies Program at isang seksyon sa Master in Management Program.
- Pagpupugay sa mga DS na magiging doktor sa malapit na hinaharap: Ms. Dela Paz, Ms. Laforteza, Mr. Fajardo, Ms. Hechanova, Mr. Tejada, Mr. De Guzman, Mr. Arceo, at iba pa.  Ganoon din sa mga naging ganap na doktor na tulad nina Dr. Bilas, Dr. Gamad, Dr. De Vera at iba pa.
- DS 121, huwag kalimutang basahin ang aralin ukol sa globalization of labor : )
- Naantala ang pag-download ko ng 4 Pics 1 Word : )