Sunday, May 05, 2013

What's in a name?

- May kandidato sa isang lungsod na ang ngala'y Science Reyes.  May isang dalubhasa naman na ang pangalan ay Agham Cuevas.
- Ang mga kapatid naman ni Agham ay nagngangalang Sining, Likha at Kalikasan. Humahanga ako sa kanilang mga magulang na nagpangalan sa kanila ng makabuluhan at makabayan.
- Isa sa mga inaanak ko sa binyag ay nagngangalang Karl Maoxede. Tulad ng kanyang mga magulang, mulat din siya sa mga isyung panlipunan, lalo na sa mga usapin ng katutubong Pilipino.