Wednesday, November 13, 2013

...


Our country needs a comprehensive and sustainable disaster response and rehabilitation program that will go beyond mere random acts of kindness and media mileage. 

Of course, equal credence should be accorded to disaster mitigation and preparedness.

Walang lipunan ang umunlad at wala ring komunidad ang sumailalim sa ganap na rehabilitasyon sa pamamagitan lamang ng random acts of kindness at kaipokrituhan ng mga politiko tuwing may kalamidad. 

#ilibingngbuhayangsinumangkumurakotsadonasyonngbayan