Wednesday, November 20, 2013

DS 100

Aralin mabuti ang Rethinking Development na inakda ni Prop Roland Simbulan at ang mga nakaraang talakayan sa klase para sa pagsusulit ngayong Biyernes.  Makakatulong ang pagbuo ng reviewer. Patuloy na pagbutihin ang pag-aaral.  Pumasok din ng maaga.