Wednesday, November 20, 2013

Pagtatangi

Biguin ang lumalaganap na environmental racism, health racism at disaster racism sa iba't ibang lipunan sa daigdig.  Walang puwang ang mga ito sa lipunang progresibo at demokratiko.