Wednesday, November 20, 2013

Tesis

Ang pangkaunlarang pananaliksik ay hindi lamang isang pang-akademikong rekisito sa kurso kundi personal at politikal na adbokasiya rin tungo sa isang maunlad na lipunang nakabatay sa katarungan (rights-based development). Ito ang gumagabay sa mga estudyante ng pag-aaral pangkauswagan at sa lahat ng mag-aaral ng lipunan at kilusang pagbabago sa DSS. #todopush #arkinemanemjaylizmaramydec4