Wednesday, November 20, 2013

PROJECT PADAYON

Suportahan natin ang PROJECT PADAYON ng UP Devstud NSTP para makalikom sila ng pondong iaambag sa pagbili ng mga sumusunod na itutulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda:
- maseselang kagamitan para sa mga kababaihan (hal. sanitary napkin)
- sabon, alkohol at iba pang kagamitang pangkalusugan
- babasahin para sa silid-aklatan ng SHS sa Palo, Leyte
- binhi ng gulay
- at iba pang imumungkahi ng Tulong Kabataan at UP Pahinungod