Sunday, January 05, 2014

#shoutout (updated)

RESPETO.
Napakahalaga nito sa mga pangkatang proyekto.
Irespeto ang mga kagrupo sa pamamagitan ng pagiging responsableng katuwang sa mga gawain sa takdang oras.
Napakahalaga nito sa inyong pagsasanay sa akademya at sa iba pang larangan ng buhay.
#alammoyan