Friday, April 04, 2014

DS 199.2

Pagpupugay sa mga nominado para sa pinakamahusay na tesis sa Araling Pangkaunlaran:
Bb Orlanda
Bb Alcaide
G Pilarta
G Bunao
Bb Sigue
Bb Buenaventura
G Arboneda