Friday, April 25, 2014

Pagpupugay

Pagpupugay sa mga nakaraan at kasalukuyang librarian-in-charge sa CAS:
Ma'am Elena Revatoris (popular sa tawag na Conan the Librarian)
Ma'am Rose De Leon
Ma'am Guillermina Panizales

#readbooks
#writebooks
#limitexposuretoidiotbox(tv)