Saturday, July 26, 2014

HELP!!!


Para sa ating binubuo na bagong Development Studies Program Orientation AVP, magpadala kay Trysh Olives sa pamamagitan ng email (trysholives@gmail.com) ng mga sumusunod na larawan:
practicum 
batayang sektor
DS logo
problemang panlipunan
Oble
ARTernatibo
Development Studies Week
ACLE
Development Studies professors
Development Studies students
practicon posters
Development Studies Society tambayan

#pakiusap
#asapposana
#mgaalumni,patulongdin