Saturday, July 26, 2014

Infoload and psychprep

Magsimulang magbasa ng mga akdang may kinalaman sa mga asignatura ninyo ngayong semestre bilang paghahanda ng inyong kaisipan, disposisyon at damdamin sa buhay pamantasan.

#noassignmentpolicyabotkamayna
#lamnyoyan