Wednesday, July 09, 2014

Salamat

Salamat sa mga mag-aaral na naging aktibo at responsableng katuwang ng Programa ng Araling Pangkaunlaran upang maging matagumpay ang kauna-unahang SALIMBAYAN: Pagtatasa ng Kurikulum at Konsultasyon sa mga Katuwang na Institusyon.
- Bb Monmon Carpon
- G Deanon
- Bb Nacpil
- Bb Villarda
- Bb Luna
- Bb Magsino
- Bb Jose
- G Festin
- Bb Gorospe