Monday, August 25, 2014

Development Studies 199.1

Salamat sa inyong kooperasyon upang mabuo natin ang ating development research agenda para sa semestreng ito.
- media and disaster
- women, children and health justice
- communication and public health
- political economy of local livelihood
- subaltern studies
- disaster management and good governance
- sustainable international aid
- healthcare economics
Isang karangalan ang maging kabahagi  kayo sa mapagpalayang pananaliksik. #walangbibitaw