Sunday, August 24, 2014

Proposed thesis topics (batch 2)

MULA SINAPUPUNAN HANGGANG KAPANGANAKAN:
Kritikal na Pagsusuri sa Kasapatan ng PhilHealth Maternity Care Package
Para sa mga Masang Ina
ni Camille Dumalaog

BUHAY-DAGAT, BUHAY-SALAT: Pampolitikang Ekonomya
ng Industriya ng Tahong at Talaba sa Bacoor, Cavite
ni AJ Jose