Sunday, October 05, 2014

Econ 115 ngayong Martes

Ihanda ang mga AVP para sa pinal na pagpapaapruba (dokumentaryo + panawagan ng pagkilos + credits)
Iprint na ang mga AVP poster (isa o dalawang kopya)
Ensayuhin ang mga protest song para sa pagbubukas ng eksibit.
Dalhin na lahat ang mga kakailanganing materyales para sa eksibit.
Ensayuhin ang pagbabasa ng synopsis.
Tiyaking may back-up file ang lahat ng e-file.
Magsimula na dapat mag-RTR bitbit ang ilang poster.
Ensayuhin ang RTR.
Ipadala na kay G. Dalisay ang inyong aprubadong poster para kanya na itong makonsolida.
Dapat ma-flash ang poster habang binabasa ang synopsis sa araw ng practicon.
Ipasa ang iba pang mga deliverable.
Ibabalik ko ang mga naiwastong deliverable na ipinasa ninyo noong Biyernes.
HULING BABALA sa mga hindi pumapasok sa klase!!!