Thursday, October 23, 2014

Paalala

Napakataas ng ekspektasyon sa mga nagsipagtapos sa UP.
Samantalahin ang edukasyong hatid ng UP habang may pagkakataon para hindi mapahiya ang sarili at ang pamantasang kinakatawan.
#sayangnaslot
#UPitoUP!