Saturday, October 25, 2014

Walang itulak kabigin


Sana lahat ay maging kapwa guro ko sa DSS:
#proftessa
#profdarcy
#profcleve
#profnomar
Walang itulak kabigin sa husay at komitment
Hangad ko po ang tagumpay ninyo sa proseso ng aplikasyon.