Saturday, February 28, 2015

Paalala

DS 100 - Dalawang mahalagang paalala: Mag-aral mabuti at isapuso't isa-isip ito.
DS 112 - Simulan na ang paghahanap at pagbabasa ng artikulo para sa ikalawang triangulation matrix.  Hintayin ang 20 konsiderasyon ng pagkukumparang gagamitin batay naman ngayon sa aking mungkahi.
Econ 116 - Pagbutihin ang 14 na infographics (blue book) at paghandaan mabuti ang naantalang pagsusulit (blue book).
DS 199.1 - substance + syntax + speed + focus + tadhana?
NSTP - Sumipi lamang ng kasipi-sipi para sa mga bookmark at tiyaking matapos ang inyong mga dyornal.