Thursday, February 19, 2015

Pagpupugay

Pagpupugay para kina
Prop Clarinda Berja bilang bagong tagapangulo ng DSS
Prop Allan Joseph Mesina bilang bagong tagapangulo ng Araling Pangkaunlaran
Prop Cleve Kevin Robert Arguelles bilang bagong tagapangulo ng Agham Pampolitika

Tungo sa higit na pagpapaigting ng makabuluhan at mapagpalayang tradisyon ng DSS!