Friday, March 27, 2015

Pananampalataya, Kaunlaran at Katarungan

Kilalanin ang ambag ng mga sumusunod na mga progresibong madre at pari sa panlipunang katarungan at pambansang kalayaan:
Sister Caridad Guidote
Fr. Joe Dizon
Sister Mary John Mananzan