Friday, April 10, 2015

Awit ng Bayan, Awit ng Protesta


Awit ng Pag-asa - all
Bayan, bayan ko - Ms Medel
Tatsulok - Ms Guererro and Mr Santos, with the interpretative dance of Ms Discaya and Mr Encarnacion
Bahay - The Diane Lopez
Awit para sa mga Bata - Ms Sagalongos and Mr Miranda
AVS-ZVN TV Plus Parody - Ms Discaya
Rosas ng Digma - Ms Discaya and Mr Miranda
Anak ng Bayan - Ms David, Ms Liwag, Ms Bailon
Red Flag - Ms Serrano and Ms Jayag
Awit ng Proletaryado - The Diane Lopez, Ms Guerrero and Ms Sagalongos
Awit ng Petiburges - Ms Manalo and Mr Miranda
Lupang Sinira - Ms Arras and her soulmate
Dakilang Pakikibaka - all, with flag dance