Friday, April 10, 2015

Pasasalamat

Taos-pusong pasasalamat sa mga nagpaunlak na mga panelista para sa talakayan ukol sa kalusukan, komunidad at kaunlaran sa aming klase sa Economics 116:

Marianne Frances Montiel - CD
Dr Mark Angelo Romero - CM
Keith Nieva - CP
Leonard Javier - CM
Alyssa Ismael - CAMP
Andro Carl Coronejo - CN
Paula Sabrine Javier - CAS
Dana Acosta - CAS

Patuloy nating palaganapin ang makatarungan, makabayan, siyentipiko at makapamayanang sistemang pangkalusugan. Mabuhay kayo, ang inyong mga guro at mga pamayanang inyong pinaglilingkuran!