Tuesday, April 14, 2015

Awit ng protesta, Awit ng bayan (updated tasking)

Pambungad na pananalita - Steven Besana
Awit ng petiburges - Precious Manalo at Alon Miranda
Awit para sa mga bata - Ms Sagalongos, Ms Manalo, Ms Guerrero, Ms David
Bahay - Dianne Lopez
"TV Plus" - Viel Discaya
Tatsulok - Mr Sim, Mr Solano, Mr Santos, Mr Pascua, Ms Sagalongos, Ms Manalo, Ms Guerrero, Ms David, Ms Viscaya, Mr Encarnacion, Ms Ravago
Bayan, bayan ko - Ms Medel, Ms David, Ms Liwag, Ms Bailon
Anak ng bayan - Dianne Lopez
Lupang sinira - Arianne Arras at mga kaibigan
The Red Flag - Jen Serrano
Titser - Dianne Lopez at Viel Discaya
Awit ng proletaryo - Dianne Lopez
Awit ng pag-asa - Lahat
Rosas ng digma - Viel Discaya at Alon Miranda
Dakilang pakikipabaka - Lahat
Pangwakas na pananalita - Prop Reginald Vallejos