Wednesday, April 29, 2015

Paalala

Agapan ang mga asignatura na nanganganib ang inyong class standing. Pahantong na sa huling buwan ng semestre kaya inaasahang mas maging responsable kayo sa mga gawaing akademiko.
Mas mahirap kapag nagsabay-sabay ang dagsa ng rekisito.